Indhold:

Forsiden
Indledning
Landbrugsforurening.
Ansøgning om godkendelse.
Sundhedshensyn
Om gylle
Gylleopbevaring
Lugt
Habitatreglerne
Biodiversitet
Skoven der forsvandt
Ammoniakfølsom natur
Biogas-klimagas
Lovønsker
Definitioner
EU-domme
Referencer