Biodiversitet.

Principper for indsats mod tilbagegang i biodiversitet:

Mere plads, hvor naturen har 1. prioritet (Naturzone eller lignende)

Flere større sammenhængende naturområder = plads til naturlig dynamik/processer.
Brandmandens lov = Beskyt eksisterende levesteder før frikøb af pløjejord.
Bevarelse af de små naturområder ( f.eks. § 3 områder) især i det åbne land.
Højere faglighed i den offentlige forvaltning.
Begrænsning af udvaskning og lufttransport af næringsstoffer til naturområderne.

Listen ovenfor er  lavet af seniorforsker Rasmus Ejrnæs og professor Carsten Rahbæk og præsenteret på en eksperthøring i Folketingets miljø- og fødevareudvalg i vinteren 2019/20.

6. februar 2020