Indledning.

Formål med hjemmesiden:

På grund af min viden om miljøsagsbehandling/miljølovgivning bliver jeg ofte spurgt om hjælp i forskellige miljøsager - navnlig klagesager. Den viden, som jeg opsamler i den sammenhæng ønsker jeg at dele med andre, som eventuelt kan drage nytte af det.

Hvis hjemmesiden i starten ikke virker helt sammenhængende skyldes det, at den først og fremmest udbygges med de emner jeg arbejder med her og nu. Den større sammenhæng i hjemmesiden vil jeg forsøge at skabe hen ad vejen.

Venlig hilsen Finn Boetius den 18. januar 2020.

Connie Hedegårds lov:

Da miljøbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1974 omfattede den stort set ikke landbruget.

Først under miljøminister Connie Hedegård vedtoges Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Link til lovforslagets fremsættelse og forarbejderne til loven findes her. Loven er ændret utallige gange siden. Her i begyndelsen af 2020 findes den gældende lov her.

Det fremgår bl.a. af bemærkningerne til 2006-loven, at der kunne opstå problemer i forhold til forurening af Natura 2000 områder.

Det hedder således, at "Grundlaget for en ny miljøgodkendelsesordning for husdyrbrug er efterfølgende præciseret i en politisk aftale af 22. juni 2006 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre (folketingsåret 2005-2006, MPU alm.del. Bilag 455), som omfatter den kommende miljøgodkendelsesordning for husdyrbrug og det niveau for miljøbeskyttelsen, loven skal administreres efter, indtil vand- og Natura 2000-planlægningen er gennemført i 2009/2010."

"Grøn vækst."

I forbindelse med "Grøn Vækst" vedtoges i 2011 en del ændringer af 2006-loven, og den tilsvarende bekendtgørelse blandt andet med hensyn til reglerne for ammoniakdeposition, herunder de beskyttelsesniveauer for ammoniak, der også findes i § 26 i den gældende godkendelsesbekendtgørelse (2020).