Ansøgning om godkendelse/godkendelsesbekendtgørelsen.

 Godkendelseskompetencen:

Det er kommunerne, der har kompetencen til at give godkendelse til større landbrugsvirksomheder. Listen over oplysninger, der skal gives i forbindelse med en ansøgning om godkendelse er meget omfattende og ændres ofte. Derfor tages den ikke med her og der henvises til den til enhver tid gældende bekendtgørelse, p.t. denne, hvor ansøgningskaravene fremgår af § 4.

Den seneste ændring af godkendelsesbekendtgørelsen er fortaget for at sikre en mere direktivnær implementering, og med henblik på at sikre, at husdyrreguleringen fortsat afspejler den forståelse og fortolkning af VVM-direktivet, der følger af miljøvurderingsloven. Ændringerne er foretaget med baggrund i EU-Kommissionens kritik af den danske gennemførelse af VVM-direktivet i miljøvurderingsloven.

Den 25. marts 2021.