Referencer.

Væsentligt dokumentationsmateriale:

  EU-Kommissionen: Vejledning vedrørende artikel 6, stk. 4, i 'habitatdirektivet' 92/43/EØF.
  EU-Kommissionen, april 2000: Forvaltning af Natura 2000-områder. Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF.
  EU-Kommissionen, 2018: "Forvaltning af Natura 2000-lokaliteter. Bestemmelserne i artikel 6 i habitatdirektivet 92/43/EØF".
  Habitatdirektivet, resume
  Habitatdirektivet, konsolideret
  VVM direktivet, resumè
  VVM direktivet, konsolideret
  Undersøgelse af miljø-fremmede stoffer i gylle, Faglig rapport fra DMU, nr. 430.